REACH OUT – dezvoltarea cetățeniei active în rândul tinerilor la nivel local


Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării (MECC) a derulat în perioada mai – noiembrie 2021 proiectul „REACH OUT – dezvoltarea cetățeniei active în rândul tinerilor la nivel local”.

Proiectul a contribuit la creșterea nivelului de implicare al tinerilor/elor în viața comunitară locală din 5 raioane din sudul țării prin promovarea activismului civic și încurajarea spiritului de colaborare/participare comunitară locală. De asemenea, prezentul proiect a contribuit la sporirea dezvoltării cetățeniei active și a competențelor civice ale tinerilor/-elor prin implicarea în comunitățile de baștină, demonstrarea interesului față de procesul decizional local și îmbunătățirea comunicării dintre tineri/e și factorii de decizie.

Obiectivul general al proiectului a fost de a spori activismul civic în rândul tinerilor din regiunea de sud a țării prin instruirea și capacitarea a 30 de tinerii/-ele să manifeste activism civic în scopul îmbunătății comunităților de baștină. Prin servicii personalizate de mentorat, tinerii/ele vor fi mobilizați să implementeze activități practice comunitare în localitățile lor, astfel ei/ele vor deveni inițiatori ai schimbării la nivel local.

 

Principalele rezultatele vizate prin implementarea activităților proiectului:

  1. 30 de tineri/e vor fi instruiți și capacitați în domeniul cetățeniei active la nivel local și încurajării participării în viața publică în cadrul comunității de unde provin,
  2. vor fi desfășurate cluburi de discuții cu tinerii/ele și influenceri/lideri comunitari activi, de tipul peer-to-peer learning, prin învățarea de la egal la egal și interacționarea directă,
  3. vor fi dezvoltate și organizate activități comunitare utile de către tinerii/-ele instruiți și abilitați în localitățile lor,
  4. va fi elaborat un studiu „Tinerii și cetățenia activă” de stabilire a nivelului de activism civic al tinerilor/-elor la nivel local și factorii care influențează implicarea acestora și lipsa activismului comunitar.

Grupul țintă este format din cel puțin 30 de tineri/e, cu vârsta cuprinsă între 16-30 de ani, care provin/locuiesc în raioanele Leova, Cantemir, Cahul, Ștefan-Vodă și mun. Comrat din sudul Republicii Moldova.