Eveniment de totalizare al proiectului „Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional local”


Acest eveniment reprezintă nu doar un moment de celebrare, dar și oportunitatea de a ne aduna toate echipe împreună și a recunoaște rolul tinerilor din comunitatea locală și la dezvoltarea unui ecosistem favorabil localității unde trăiesc. În cadrul proiectului, 40 de tineri și tinere din raionul Cantemir și Leova (cu vârsta cuprinsă între 14-24 de ani) au fost capacitați în domeniul participării la procesul decizional local și promovării culturii civice. Aceștia au participat la eveniment și ne-au spus impresiile și provocările întâmpinate pe parcursul proiectului. În debutul evenimentului președinta CDEC, Cristina Berlinschii, a mulțumit tinerilor și mentorilor pentru implicarea activă, partenerilor și finanțatorului pentru suportul în realizarea acestui proiect și a menționat că “tinerii și tinerele au învățat foarte multe, au evaluat și au pus în practică cele învățate, iar echipa CDEC este mândră văzând efortul depus și încurajează implicarea la fel de activă în comunitatea lor, după finalizarea proiectului”.

Conectată online, reprezentanta Fundației Terre des Hommes – Moldova, doamna Inna Stoian, a salutat organizarea evenimentului de valorificare a roadei întregului proiect și a felicitat cele 4 grupe de inițiativă ale tinerilor create în cadrul proiectului, fiind sigură că vor da multe roade. A adăugat că “programul să se multiplice și să dea rezultate, căci este sigură că tinerii pot schimba lumea“.

Principalele activități și rezultate obținute în cadrul proiectului, implementat în perioada iunie 2023 – mai 2024, s-au numărat:

• elaborarea unui program de formare și implicare a tinerilor în deciziile la nivel local;

• crearea a 4 grupuri de inițiativă civică ale tinerilor;

• instruirea și capacitarea a 40 de tineri și tinere;

• organizarea a 8 Cafenele de implicare publică;

• organizarea a minim 8 întâlniri și discuții cu reprezentanții administrațiilor publice locale (APL de nivelul I și nivelul II);

• organizarea și desfășurarea a 6 inițiative comunitare pentru și cu implicarea tineretului;

• dezvoltarea și elaborarea a 4 planuri de acțiuni / draft-urilor de documente de politici publice locale (elaborate de tineri la prima experiență de acest gen și văzute prin ochii tinerilor);

• adaptarea paginii web a CDEC;

• dezvoltarea cursului online de implicare a tinerilor în procesul decizional local;

• elaborarea planurilor și regulamentelor care contribuie la dezvoltarea capacitării organizaționale a CDEC.

Proiectul „Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional local” a fost desfășurat de Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară CDEC în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Terre des hommes - Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de European Union in the Republic of Moldova.

Proiectul își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. Mai multe informații despre proiect și activități: www.tdh.md/MYCS