Blog și impresii

Problema școlarizării și integrării profesionale a tinerilor prioritizată de către mai multe instituții publice

Conform datelor statistice din ultimii 3 ani, populația tinerilor este în scădere. Comparativ cu anul 2016, când se înregistrau 158,2 mii elevi în sistemul de învățământ liceal și profesional-tehnic, în 2021 se atesta o scădere a acestui indicator la 140,9 mii de elevi.


Situația nu este mai bună nici în ceea ce privește angajarea tinerilor. „Fiecare a 7-a persoană tânără ocupată, adică 13,6% din numărul total de tineri angajați, și-ar dori să schimbe situația în raport cu locul actual de muncă, din motivul că nu este satisfăcută de nivelul remunerării”. (Sursa: Statistica.gov.md)


Pandemia COVID 19 a generat o perioadă dificilă în special pentru generațiile tinere, fapt care a determinat Uniunea Europeană (UE) să declare anul 2022 drept Anul european al tineretului. Astfel, mai multe instituții publice din țară, cum ar fi Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Direcțiile Generale ale Asistenței Socială, Protecție a Familiei și Copilului (DASPF-urile), Autoritățile Publice Locale (APL), dar și reprezentanți ai Organizațiilor Societății Civile (OSC-urile) și-au focusat atenția și eforturile pe schimbarea spre bine a situației în care se află tinerii din Republica Moldova.


Printre acțiunile realizate pentru incluziunea și adaptarea educațională și profesională a tinerilor se numără:
1. Revizuirea actelor reglementatoare ale activităților cu tinerii;
2. Oferirea posibilităților de formare profesională și angajare;
3. Încadrarea în proiecte antreprenoriale și alocarea subvențiilor pentru tinerii antreprenori;
4. Lărgirea ariei de servicii destinate tinerilor;
5. Implementarea unor proiecte de sensibilizare a tinerilor și diseminare a informației despre serviciile existente etc.

Toate eforturile instituțiilor menționate converg spre un scop comun – acela de a determina tinerii să  obțină studii în funcție de nivelul și preferințele personale, dar și de a se angaja în câmpul muncii, pentru a deveni factorul schimbării spre bine a viitorului țării.
La moment, în municipiul Bălţi, se lucrează asupra planului de acţiuni al Stratediei de Tineret, care urmează să fie aprobată până la finele anului 2022 şi implementată începând cu anul următor, după cum ne-a comunicat dna Ludmila Blaj, membră a Comisiei municipale pentru politicile de tineret, specialist principal al Secției tineret, sport și relații cu publicul din cadrul Direcției Învățământ, Tineret și Sport Bălţi.


 

Postări relevante