Noutăți

Cerere de ofertă pentru servicii de producție a 5 materiale video în cadrul unui proiect de susținere a alfabetizării mediatice a tinerilor

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) selectează o companie/specialiști în sfera serviciilor profesionale de realizare a materialelor video, care să presteze servicii de producție a spoturilor video în perioada ianuarie-februarie 2022.

Scopul anunțului este selectarea unei companii/specialiști care să presteze servicii de producție a 5 materiale video cu caracter informativ-educativ care vor avea scopul de a contribui la dezvoltarea educațională a tinerilor în domeniul media și să evidențieze necesitatea și importanța alfabetizării mediatice a tinerilor din toate raioanele țării. Obiectivul materialelor video este să sensibilizeze și familiarizeze tinerii despre importanța filtrării mesajelor media și să-și dezvolte gândirea critică în raport cu conținutul media.

Achiziția are loc în cadrul proiectului „Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri”, implementat de CDEC în cadrul Fondului pentru Cooperare Locală 2021, cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la București.

 

Sarcina tehnică pentru ofertanți/te:

 

-- Producția a 5 materiale video în limba română cu o durată de până la 4 minute;

 

-- Filmarea materialului video, în baza scenariul propus de către specialistul media în colaborare cu echipa de proiect, locația filmărilor va fi în diverse regiuni ale țării;

 

-- Montarea materialelor filmate;

 

-- Editarea și includerea subtitrării în limba rusă și traducerea în limbajul semnelor la materialele filmate;

 

-- Livrarea produselor în termenul stabilit la contractarea serviciilor;

 

-- Materialele video vor fi produse în perioada ianuarie – februarie 2022.

 

Cerințe față de ofertanți/te:

  1.   Experiență în domeniul prestării serviciilor de producție video;

  2. Experiență în realizarea spoturilor video pentru proiectele sociale și cu implicarea tinerilor;

  3. În procesul de evaluare a ofertei se va lua în calcul criteriul de cost-eficiență. 

 

Pentru participare la concurs, ofertanții/tele vor expedia prin email:

 

-- Portofoliul cu indicarea link-ului la 2 materiale video relevante realizate;

 

-- Oferta financiară, la care se va ține cont de faptul că filmările vor avea loc în diverse regiuni, iar costurile de transport vor fi suportate de prestator. Oferta va fi indicată în MDL, prețul cu TVA inclus.

 

Ofertele vor fi prezentate prin e-mail la adresa info.aocdec@gmail.com până la 03 ianuarie 2022, inclusiv.

Doar compania/persoana selectată va fi contactată.

 

Postări relevante

27.12.2023

Tinerii în discuții cu primarii despre problemele și necesitățile lor

Implicarea tinerilor în deciziile la nivel local începe cu organizarea unor discuții și întâlniri cu reprezentanții administrației publice locale (APL) și aleșii comunității. Pe acest principiu s-au bazat grupurile de inițiativă civică ale tinerilor din com. Antonești și Cania din raionul Cantemir, care au organizat primele întâlniri cu primarii din localitățile rurale unde trăiesc.

Vezi detalii
25.12.2023

Raportul asupra activităţii desfăşurate de Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) în anul 2023

Raportul de activitate oferă o perspectivă a proiectelor realizate de CDEC pe durata anului 2023, prezentarea activităților desfășurate, perioada de implementare, finanțatorii și bugetele fiecărui proiect. Pentru a fi consultat, raportul integral poate fi accesat la finalul textului.

Vezi detalii
27.11.2023

Concurs de selectare a unei companii /agenții pentru adaptarea și dezvoltarea site-ului web www.centruleducational.md

suntem în căutare unei companii/agenții care va avea următoarele sarcini: • Adaptare și dezvoltarea unui site web existent pentru activitatea Centrului pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC), • Adaptarea paginii web a CDEC pentru plasarea programelor de instruire în format online elaborate în cadrul proiectelor implementate de CDEC, • Îmbunătățirea rubricilor existente și crearea unor rubrici noi pe pagină, • Activităţile prevăzute spre implementare sunt prevăzute a fi externalizate sub forma unui contract de prestări servicii, • Operatorul economic selectat va desfăşura activităţile de dezvoltare, actualizare şi asigurare mentenanţă a site-ului web.

Vezi detalii
26.11.2023

Eveniment de totalizare a rezultatelor proiectului “Școala locală pentru cetățenie activă”

La data de 26 noiembrie 2023, tineri și tinere din patru raioane din sudul țării, cadre didactice, mentori, beneficiari ai proiectului “Școala locală pentru cetățenie activă” au participat la evenimentul de totalizare al proiectului.

Vezi detalii
25.11.2023

Campanii de advocacy desfășurate de tineri/e pentru a sensibiliza comunitatea locală

Tineri și tinere din localități rurale ale raioanelor Basarabeasca, Căușeni, Ceadîr-Lunga și Cantemir au organizat patru campanii de advocacy și sensibilizare a locuitorilor asupra unor probleme care îi deranjează. Lipsa containerelor de gunoi, starea deplorabilă a punții de acces în sat, hrană și spațiu insuficient la adăpostul de câini și lipsa unui Consiliu Consultativ pentru Tineret sunt problemele pentru care au militat participanții/tele proiectului “Școala locală pentru cetățenie activă”.

Vezi detalii
16.11.2023

CDEC a demarat organizarea Cafenelelor de Implicare Publică în cadrul proiectului “Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional local”

În această săptămână, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) a organizat primele două Cafenele de Implicare Publică în raionul Leova (satul Hănăsenii Noi și Filipeni). Fiecare activitate a adunat împreună grupul de inițiativă civică creat în aceste localități, alți tineri din comunitate, primarul localității, cadre didactice și voluntari.

Vezi detalii
31.10.2023

Eveniment de totalizare al proiectului „Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în raionul Cantemir”

Organizatorii și beneficiarii proiectului s-au reunit la data de 31 octombrie 2023, pentru un eveniment de totalizare al activităților proiectului. Echipa proiectului a prezentat principalele realizări și rezultate obținute pe durata celor 10 luni de implementare. Astfel, în perioada ianuarie – octombrie 2023, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară CDEC a organizat o serie de activități cu scopul de a contribui la cultivarea intoleranței cetățenilor la fenomenul corupției și conștientizarea cu privire la efectele negative ale corupției, prin implicarea activă a tinerilor.

Vezi detalii
28.10.2023

Lipsa tomberoanelor, starea deplorabilă a punții de acces în sat și hrana insuficientă la adăpostul de câini - câteva probleme deranjante pentru participanții Școlii locale pentru cetățenie activă

În cadrul proiectului "Școala locală pentru cetățenie activă”, cele 4 grupuri non-formale de inițiativă civică formate de tineri și tinere în raioanele Basarabeasca, Căușeni, Ceadîr-Lunga și Cantemir au desfășurat sondaje de identificare a necesităților tinerilor în localitățile unde învață și trăiesc.

Vezi detalii
15.10.2023

A fost finalizat programul de instruire privind implicarea tinerilor în procesul decizional local

În perioada 30 septembrie – 15 octombrie, tineri și tinere din raionul Leova și Cantemir au participat la un program de instruire privind participarea tinerilor în procesul decizional, parte a Programului Centrului pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) de formare și implicare a tinerilor în deciziile la nivel local. Activități de instruire au avut scopul să familiarizeze tinerii/ele să înțeleagă procesul decizional local, să dezvolte abilități de analiză și dezbateri, să învețe despre drepturile și responsabilitățile lor civice și să-și dezvolte abilitățile de lideri/e.

Vezi detalii
02.10.2023

S-a dat startul seminarelor de instruire privind participarea în procesul decizional local

În acest weekend, la Cantemir, au avut loc primele două seminare de instruire la care au participat peste 40 de tineri și tinere din raionul Leova și Cantemir. Programul de instruire conceput, parte a Programului CDEC de formare și implicare a tinerilor în deciziile la nivel local, va avea durata de 5 zile și își propune să sporească implicarea tinerilor în procesele decizionale și să-i familiarizeze cu abilități și cunoștințe utile pentru luarea deciziilor în parteneriat cu autoritățile locale în comunitatea în care locuiesc.

Vezi detalii
02.10.2023

Tinerii din sudul țării vor învața despre cetățenia activă

Proiectul Școala locală pentru cetățenie activă a demarat cu entuziasm, având suportul Agenției Naționale pentru Tineret (ANC) prin intermediul Programului de granturi 2023 pentru organizațiile de tineret. Proiectul are formatul unei școli locale, cu activități teoretice și practice, care încurajează participarea tinerilor/tinerelor din comunitățile rurale din 4 raioane din sudul țării: raionul Basarabeasca, UTA Găgăuzia, Cantemir și Căușeni. 40 de tineri/e au fost instruiți și pregătiți să-și facă vocea auzită în comunitatea locală, să facă sondaje, să organizeze campanii de advocacy, să sensibilizeze populația și factorii de decizie despre problemele tinerilor, să se implice în discuții cu reprezentanți ai administrației locale și să militeze pentru rezolvarea problemelor care îi afectează.

Vezi detalii
08.09.2023

Sesiune de informare pentru cadrele didactice din raionul Cantemir la subiectul prevenirii și combaterii corupției

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) a organizat un seminar public pentru cadre didactice și manageri ai instituțiilor de învățământ din raionul Cantemir pentru a discuta despre fenomenul corupției și transmite bune practice și mecanisme de combatere a acestui fenomen, însușite în cadrul proiectului “Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în raionul Cantemir”.

Vezi detalii
07.09.2023

CDEC//MYCS solicită oferte de prețuri pentru materiale promoționale și vizibilitate

Începând cu luna iunie 2023, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) implementează proiectul “Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional local”, care își propune să dezvolte și să implementeze un program de formare și implicare a tinerilor în deciziile la nivel local, să contribuie la sporirea participării civice și implicarea tinerilor în inițiative comunitare. Proiectul „Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional local” este desfășurat de CDEC în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. Mai multe informații despre proiect și activități: www.tdh.md/MYCS

Vezi detalii
14.08.2023

Campanie de informare și sensibilizare privind fenomenul corupției și combaterea acestuia în comunitatea locală

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) a dat startul unei campanii de informare și conștientizare privind importanța promovării, prevenirii și combaterii fenomenului corupției în comunitatea locală și în sistemul educațional, care se va desfășura în luna august curent în raionul Cantemir. Scopul activității este creșterea nivelului de informare și conștientizare a cetățenilor, reprezentanților administrației publice locale, al cadrelor didactice, elevilor și părinților privind pericolul fenomenului corupției, importanța prevenirii acestuia prin mecanisme eficiente, politicile anticorupție, dar și reducerea fenomenului corupției în sistemul educațional și în alte instituții la nivel local.

Vezi detalii
04.08.2023

Vizită de studiu la CNA în cadrul proiectului “Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în raionul Cantemir”

La data de 03 august 2023, tinerii beneficiari ai Centrului pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) au mers în vizită de studiu la Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) pentru a se informa din prima sursă despre activitatea agenției anticorupție, cu atribuții exclusive de prevenire și contracarare a actelor de corupție în țara noastră. Scopul vizitei a fost de a afla care este rolul și atribuțiile CNA în prevenirea și combaterea corupției, principalele domenii de activitate și cum funcționează în realitate, prin exemple de bune practici.

Vezi detalii
28.07.2023

Corupția prin ochii elevilor: O expoziție de desene și picturi expusă publicului din Cantemir

În această săptămână, expoziția cu genericul “Integritatea este onestitate, iar corupția e un abuz” este expusă la parterul Consiliului raional Cantemir. În luna mai 2023, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) a desfășurat concursul de pictură cu denumirea „Elevii promovează intoleranţa faţă de corupţie prin desene și picturi”, la care au fost invitați elevii să deseneze și/sau picteze lucrări care reprezintă viziunea tinerei generaţii despre fenomenul corupţiei, pericolul corupției în sistemul educațional, combaterea fenomenului corupției cu mesaje anticorupție. Lucrările participante urmau să transmită mesajul conștientizării pericolului corupției în sistemul educațional și sporirea implicării cetățenilor la combaterea fenomenului corupției.

Vezi detalii
27.07.2023

Au fost selectate lucrările câștigătoare în cadrul concursului de pictură și desene „Elevii promovează intoleranţa faţă de corupţie prin desene și picturi”

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) a desemnat învingătorii/-oarele concursului de desene și picturi, desfășurat în perioada în perioada 01 - 25 mai 2023. Ceremonia de înmânare a diplomelor, voucherelor, cărților și produselor marca CDEC va avea loc în data de 31 iulie curent, ora 09.00, în cadrul Bibliotecii publice raionale Cantemir din incinta Consiliului Raional.

Vezi detalii
20.07.2023

CDEC//MYCS//Experți elaborare program de instruire tineri/e

Concurs de selectare a 2 experți sau experte pentru elaborarea programului CDEC de formare și implicare a tinerilor în deciziile la nivel local, cu experiență în domeniul administrației publice, transparența în procesul decizional local, consultări publice a cetățenilor pe marginea proiectelor de acte legislative, care vor avea responsabilitatea să dezvolte programul CDEC de formare și implicare a tinerilor la procesul decizional local.

Vezi detalii
29.06.2023

Un nou proiect lansat pentru a împuternici participarea tinerilor în procesul decizional local

Începând cu luna iunie 2023, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) va implementa proiectul Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional local, în cadrul căruia 40 de tineri și tinere din raionul Cantemir și Leova (cu vârsta cuprinsă între 14-24 de ani) vor fi capacitați în domeniul participării la procesul decizional local și promovării culturii civice.

Vezi detalii
22.06.2023

Ghid de bune practici pentru prevenirea corupției: recomandări pentru actorii locali interesați

Sporirea cunoștințelor reprezentanților instituțiilor publice, organizațiilor societății civile, instituțiilor de învățământ la subiectul prevenirii și combaterii corupției a fost scopul prezentării publice a ghidului de bune practici pentru prevenirea corupției. Ghidul prezentat este unul din produsele proiectului “Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în raionul Cantemir”, implementat de Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC).

Vezi detalii
01.05.2023

Concurs de pictură și desene „Elevii promovează intoleranţa faţă de corupţie prin desene și picturi”

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) implementează proiectul “Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în raionul Cantemir”, prin intermediul căruia își propune să contribuie la cultivarea intoleranței cetățenilor la fenomenul corupției în raionul Cantemir, implicând tinerii în diverse activități. Una din activități constă în organizarea unui concurs de pictură la tematica pericolul corupției în sistemul educațional și sporirea conștientizării cetățenilor (inclusiv a părinților) la care vor participa elevii din instuțiile de învățământ din raionul Cantemir cu lucrări care să pună umărul la conștientizarea și combaterea fenomenului corupției.

Vezi detalii
30.04.2023

A fost finalizată instruirea tinerilor la subiectul anticorupție și promovarea toleranţei zero față de acțiunile de corupţie

În perioada martie-aprilie 2023, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) a desfășurat 8 seminare de instruire pentru 30 de tineri și tinere din raionul Cantemir seminare de instruire în domeniul prevenirii corupției în sistemul educational, promovarea mecanismelor anticorupţie și integritate, evidențierea consecințele corupției pentru o societate modernă.

Vezi detalii
02.04.2023

Instruire anticorupție și cultivarea intoleranței față de fenomenul corupției pentru tinerii din Cantemir

În perioada martie-aprilie curent, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) desfășoară pentru un grup de tineri și tinere din raionul Cantemir o instruire în format on-line și cu prezență fizică pe subiecte din domeniul anticorupţiei și integrităţii, fenomenul și consecințele corupției pentru o societate modernă.

Vezi detalii
19.03.2023

CDEC selectează autori/-oare pentru elaborarea unui ghid infografic în domeniul anticorupției

Începând cu luna ianuarie 2023, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) implementează proiectul “Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în raionul Cantemir”, cu scopul de a contribui la cultivarea intoleranței cetățenilor la fenomenul corupției și conștientizarea cu privire la efectele negative ale corupției, prin implicarea activă a tinerilor în diverse activități.

Vezi detalii
07.03.2023

TERMEN EXTINS - Concurs de selectare a experților/-telor formatori/-are în domeniul anticorupției pentru facilitarea seminarelor pentru tineri/e

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) implementează proiectul “Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în raionul Cantemir”, cu scopul de a contribui la cultivarea intoleranței cetățenilor la fenomenul corupției și conștientizarea cu privire la efectele negative ale corupției.

Vezi detalii
06.03.2023

APEL REPETAT - CDEC solicită oferte de prețuri pentru imprimare și achizionare materiale promoționale, inclusiv materiale printabile

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) implementează proiectul “Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în raionul Cantemir”, cu scopul de a contribui la cultivarea intoleranței cetățenilor la fenomenul corupției și conștientizarea cu privire la efectele negative ale corupției.

Vezi detalii
08.02.2023

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) selectează 30 de tineri și tinere din raionul Cantemir, pentru a participa în cadrul unui proiect de promovare a anticorupției

În perioada ianuarie – octombrie 2023, CDEC implementează proiectul “Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în raionul Cantemir”, care are drept scop cultivarea intoleranței cetățenilor la fenomenul corupției și conștientizarea cu privire la efectele negative ale corupției, prin implicarea activă a tinerilor în activitățile proiectului.

Vezi detalii
19.01.2023

CDEC lansează un proiect nou ce va promova anticorupția în raionul Cantemir

În perioada ianuarie – octombrie 2023, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) va implementa proiectul “Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în raionul Cantemir”, care are drept scop cultivarea intoleranței cetățenilor la fenomenul corupției și conștientizarea cu privire la efectele negative ale corupției, prin implicarea activă a tinerilor în activitățile proiectului.

Vezi detalii
21.11.2022

CDEC a organizat un eveniment online dedicat promovării activismului civic la nivel regional și voluntariatului

Astăzi, 21 noiembrie 2022, CDEC a organizat Forumul tinerilor cetățeni activi, dedicat promovării activismului civic regional și voluntariatului în cadrul proiectului „Laboratoare de cetățenie activă – suport pentru participarea tinerilor”.

Vezi detalii
14.11.2022

Tineri și tinere din diverse raioane s-au implicat în organizarea activităților comunitare

Tinerii și tinerele implicați în cadrul proiectului “Laboratoare de cetățenie activă – suport pentru participarea tinerilor”, implementat de Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) au realizat o serie de activități comunitare, prin care și-au propus să contribuie la soluționarea problemelor tinerilor din comunitățile lor și să sporească gradul de implicare, demonstrare a cetățeniei active și voluntariatului la nivel local. 60 de tineri și tinere au organizat activități în 6 raioane (nord: Drochia, Bălți; centru: Hâncești, Strășeni și sud: Căușeni, Ceadîr-Lunga) care au avut un caracter variat, începând cu campanii de informare, sensibilizare, advocacy, dezvoltare personală, cât și implicare directă împreună cu locuitorii la conștientizarea și importanța unor probleme comunitare.

Vezi detalii
25.08.2022

Eveniment de totalizare al proiectului „Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri”

În perioada septembrie 2021 - august 2022, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) a implementat proiectul “Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri”, cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la București.

Vezi detalii
02.08.2022

The CDEC representative participated in a youth exchange project focusing on the importance of the impact on nature

Between June 6-16, 2022, Natalia Pîrciu, representative of the Center for Educational and Community Development (CDEC) and a team of young people from the Republic of Moldova, delegated by the MilleniuM Training and Development Institute, participated in a Youth Exchange Project in Paestum, Italy. “ImpACT for Nature” was called the program, a Youth exchange #Erasmus+ project that was able to be organized with the help of Club per L’UNESCO di Amalfi, in which young people wish to find out how to develop their mind-set and readiness to act on sustainability, awareness raising, social impact creation and video making.

Vezi detalii
19.07.2022

CDEC desfășoară sesiuni de consiliere și grupuri de sprijin pentru femeile refugiate din Ucraina

În luna curentă, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) a demarat proiectul “Consilierea femeilor și fetelor ucrainene pentru o sănătate mintală mai bună”. În cadrul proiectului, desfășurăm săptămânal sesiuni de consiliere și grupuri de sprijin cu femeile/fetele refugiate din Ucraina, care locuiesc la moment în raionul Cantemir.

Vezi detalii
22.06.2022

CDEC a demarat un nou proiect în domeniul cetățeniei active în rândul tinerilor

„Laboratoare de cetățenie activă – suport pentru participarea tinerilor” este noul proiect implementat de Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) în cadrul Programului de Granturi 2022 pentru organizațiile de tineret, cu suportul Ministerului Educației şi Cercetării (MEC).

Vezi detalii
10.05.2022

Tineri din diverse raioane în vizită de studiu la instituții mass-media din țară

Tinerii beneficiari ai proiectului “Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri” au participat în cadrul unei vizite de studiu la diverse instituții media. Scopul vizitei de studiu a fost de a familiariza tinerii cu specificul activității mass-media, culisele unde se elaborează produse jurnalistice de la A la Z și cum se difuzează știrile. Tinerii au vizitat 3 instituții mass-media audiovizuale și presă online pentru a înțelege în practică cum se desfășoară activitatea de jurnalist, reporter și specialist în domeniul mass-media, au aflat secrete din culisele muncii de creare a conținutului media, difuzarea știrilor, și au avut oportunitatea să adreseze întrebări jurnaliștilor despre munca lor, ce se întâmplă în spatele camerei și cum se crează un conținut media integru.

Vezi detalii
13.04.2022

Reţelele de socializare reprezintă principala sursă de unde se informează tinerii și fiecare al treilea tânăr utilizează internetul pentru „a căuta ştiri”

Astăzi, 13 aprilie 2022, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) a prezentat rezultatele studiului de evaluare a competențelor media și nivelului de alfabetizare mediatică în rândul tinerilor din Republica Moldova, realizat în perioada 20 februarie - 25 martie 2022. Scopul studiului este de a determina nivelul de informare al tinerilor și de încredere, atitudinea față de sursele de informare și identificarea surselor de informare preferate, percepția tinerilor cu privire la prezența știrilor manipulatoare și necesitatea de a le filtra, nivelul de satisfacţie faţă de mass-media din Republica Moldova, necesitățile curente și provocările tinerilor în raport cu consumul media, în special pe fundalul ultimelor evoluţii de pe arena regională.

Vezi detalii
10.04.2022

Raportul asupra activităţii desfăşurate de Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) în anul 2021

Dragi prieteni, munca CDEC începe cu tine. Ne concentrăm asupra tinerilor și locuitorilor din regiuni ca motor al schimbării la nivel local. Căutăm să înțelegem mai bine necesitățile cetățenilor din regiuni și să încorporăm deziteratul privind procesul dezvoltarea educațională și implicarea comunitară în proiectarea inițiativelor noastre. Activitatea CDEC în anul 2021 s-a axat pe promovarea activităților organizației și implementarea proiectelor susținute în cadrul diverselor programuri de granturi publice. Prezentul raport anual include sumarul proiectelor implementate, alte domenii de activitate și bugetul administrat în 2021 pentru fiecare proiect. Abordarea CDEC va rămâne aceeași și în anul 2022, vom lucra în parteneriat strâns și egal cu tinerii, instituții de învățământ, societatea civilă la nivel local și administrație publică locală.

Vezi detalii
05.04.2022

Tinerii din Cantemir promovează pacea prin poezie

Pacea este un sentiment la care aspiră întreaga omenire. Dorința de pace este profund înscrisă în inima omului și nu trebuie să ne resemnăm cu nimic care este mai puțin decât asta. Nu putem rămâne indiferenți la situația tragică în care se află țara vecină și din acest motiv noi, un grup de tineri din orașul Cantemir ne-am exprimat dorința să fie pace peste tot în lume. Colega noastră, Miron Gabriela, a scris o poezie, pe care vă îndemnăm să o lecturați mai jos.

Vezi detalii
25.03.2022

CDEC a lansat 5 video informativ-educative dedicate importanței educației media în rândul tinerilor

În luna martie curent, în cadrul proiectului „Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri”, au fost realizate 5 filmulețe informativ-educative și interactive menite să contribuie la formarea abilităților tinerilor de a fi conștienți și responsabili în raport cu știrile pe care le consumă.

Vezi detalii
20.03.2022

Căutăm ofițer IT/administrare și dezvoltare a paginii web www.centruleducational.md

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) selectează un specialist IT/web designer (companie) pentru elaborarea unei rubrici dedicate proiectului “Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri”. Responsabilitățile vor fi realizate în lunile aprilie – mai 2022.

Vezi detalii
14.03.2022

Refugiații ucraineni sunt informați și ghidați de către tinerii beneficiari CDEC unde să se cazeze

Sabina Rotaru autoarea articolului, este o tănără activă din mun. Cahul, beneficiară în cadrul proiectului “Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri”. Ea a scris despre implicarea tinerilor din proiect în informarea și ghidarea refugiaților ucraineni veniți de la vama Giurgiulești – Reni. Tinerii au depus efort să informeze corect și să direcționeze persoanele spre or. Cahul la punctul de înregistrare și apoi să se cazeze în localitățile mun. Cahul.

Vezi detalii
14.03.2022

Știrile false - capcană în rândul tinerilor

Denis Luchița, autorul acestui articol și beneficar în cadrul proiectului “Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri” este o persoană cu dizabilități interesată de fenomenul știrilor false.

Vezi detalii
14.03.2022

Laboratorul pentru inovații sociale - accelerator pentru dezvoltarea raionului Cantemir

Vezi detalii
14.03.2022

Problema școlarizării și integrării profesionale a tinerilor prioritizată de către mai multe instituții publice

Marina Ungureanu este o tânără participantă din cadrul proiectului “Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri”, ce locuiește în mun. Bălți și care s-a angajat în calitate de creatoare de conținut media și a elaborat o analiză la problema școlarizării și acțiunile realizate pentru incluziunea și adaptarea educațională și profesională a tinerilor.

Vezi detalii
14.03.2022

Importanța orientării profesionale a adolescenților și tinerilor

Cristina Gurgurov este o tânără din raionul Cantemir implicată activ în proiectul “Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri”. Ea a elaborat un articol despre orientarea profesională a adolescenților și dificultatea în alegerea meseriei ce urmează să o îmbrățișeze elevii.

Vezi detalii
14.03.2022

КАК НЕ ВЕСТИСЬ НА ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ

Раиса Калдарар молодой, активный автор из города Комрат, Гагаузия.

Vezi detalii
14.03.2022

Как развивать критическое мышление

Кирилл Шевцов — молодой человек, интересующийся медиаобразованием и развитием критического мышления у молодежи.

Vezi detalii
03.03.2022

În 10 raioane ale țării au fost desfășurate campanii de advocacy și flashmob-uri anti-dezinformare și anti-manipulare

În luna februarie – martie curent, tineri din diverse raioane au organizat și desfășurat 10 campanii de advocacy (flashmob-uri) cu scopul de a sensibiliza locuitorii despre importanța gândirii critice în raport cu știrile false și sporirea gradului de conștientizare privind fenomenul dezinformării, lipsa alfabetizării media în rândul cetățenilor, combaterea dezinformării și impactul negativ al știrilor false. Campaniile de advocacy au pledat pentru dezvoltarea capacității locuitorilor de a filtra știrile adevărate de cele false, analiza sursele de informare, identifica frecventele tehnici de manipulare și de a combate dezinformarea prin educație și alfabetizare mediatică.

Vezi detalii
21.02.2022

Tinerele din Bălți au desfășurat un campanie de educație media prin dezvoltarea gândirii critice

Cea de-a 3 campanie de advocacy a avut genericul “Agenda unei știri veridice vs. false” și a fost organizată în incinta Colegiului de Industrie Ușoară din mun. Bălți. Aici un grup de tinere au îmbrăcat la propriu “haina” știrilor. Elevele au purtat cămăși din hârtie, fiecare reprezentând o știre (fie adevărată, fie falsă), prin care au rugat colegii să completeze mesajul campaniei "Eu sunt o ȘTIRE: spune ceva despre mine"…

Vezi detalii
14.02.2022

Descoperim alfabetizarea media prin conectarea comunităților etnice

Mai mulţi tineri din or. Taraclia au improvizat un seminar de lucru în care au elaborat materiale cu reguli și exemple de bune practici în lupta împotriva dezinformării, ce pot funcționa drept sursă de ghidare în dezvoltarea discernământului între ceea ce este fals și ceea ce este real când navighează online sau când se informează din diverse surse. Acțiunea s-a focusat atât pe seminarul de educație media a elevilor, cât și pregătirea unui flashmob menit să informeze/îndemne tinerii despre importanța alfabetizării mediatice. Beneficiarii flashmob-ului au fost tinerii care veneau să participe la olimpiada regională de matematică și limba bulgară, organizată la Centrul Etnicilor Bulgari din Republica Moldova (or. Taraclia).

Vezi detalii
30.01.2022

Flashmob organizat de tinerii din Cahul pentru promovarea alfabetizării mediatice

Campania de promovare a alfabetizării mediatice în rândul tinerilor a demarat la Cahul. Tinerii/ele din localitate au participat la un flash mob prin care au informat locuitorii să fie atenți la știrile false și dezinformarea-n masă, în special să gândească critic în raport cu orice mesaj media și să se informeze corect. Ei/ele au purtat placate cu mesaje de promovare a alfabetizării mediatice: „Nu fi victimă a dezinformării!”, „Informează-te corect!”, „Fă diferența!”, „Verifică autorul”, etc.

Vezi detalii
20.01.2022

TERMEN EXTINS: Apel de selecție în vederea realizării unui studiu de cercetare și evaluare a competențelor de alfabetizare mediatică a tinerilor

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC), organizație neguvernamentală care promovează dezvoltarea educațională a tinerilor prin implicarea în activități de învățare non-formală și participarea activă în viața comunităților locale, invită 2 cercetători/specialiști cu experiență în analiză sau o companie de cercetare interesate să depună oferte pentru realizarea unui studiu de evaluare a competențelor media și nivelul de alfabetizare mediatică în rândul tinerilor din Republica Moldova în anul 2021-2022: cum accesează tinerii informația, cum percep impactul știrilor și cum sunt afectați de fenomenul fake-news.

Vezi detalii
27.12.2021

CDEC anunță apel de selectare a 5 specialiști/experți în domeniul media și comunicării pentru participarea în cadrul unui proiect de susținere a alfabetizării mediatice a tinerilor

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) selectează 5 specialiști/te cu experiență în domeniul media și comunicare pentru a dezvolta câte un material video informativ-educativ care va avea scopul de a contribui la dezvoltarea educațională a tinerilor în domeniul media și evidenția necesitatea și importanța alfabetizării mediatice în viața tinerilor. Materialele video își propun să familiarizeze tinerii să identifice corect mesajele media și să-și dezvolte gândirea critică în raport cu conținutul media. Materialele video vor fi realizate cu suportul unui cameraman profesionist, iar responsabilitatea fiecărui specialist/ă selectat/ă va fi următoarea:

Vezi detalii
20.12.2021

Peste 500 de tineri din 20 de raioane au fost instruiți cum să recunoască și să reacționeze la dezinformare

Pe parcursul lunilor octombrie – decembrie 2021, peste 500 de tineri din peste 20 de raioane ale Moldovei, au fost abilitați în domeniul alfabetizării mediatice, informați despre fenomenul dezinformării și a știrilor false - foarte frecvent întâlnite în fiecare zi.

Vezi detalii
20.12.2021

Cerere de ofertă pentru servicii de producție a 5 materiale video în cadrul unui proiect de susținere a alfabetizării mediatice a tinerilor

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) selectează o companie/specialiști în sfera serviciilor profesionale de realizare a materialelor video, care să presteze servicii de producție a spoturilor video în perioada ianuarie-februarie 2022.

Vezi detalii
20.12.2021

Cerere de ofertă pentru servicii de producție a 5 materiale video în cadrul unui proiect de susținere a alfabetizării mediatice a tinerilor

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) selectează o companie/specialiști în sfera serviciilor profesionale de realizare a materialelor video, care să presteze servicii de producție a spoturilor video în perioada ianuarie-februarie 2022.

Vezi detalii
29.11.2021

Eveniment de totalizare a proiectului „REACH OUT – dezvoltarea cetățeniei active în rândul tinerilor la nivel local”

Organizatorii și beneficiarii proiectului s-au reunit la data de 27 noiembrie 2021, pentru un eveniment de totalizare al activităților proiectului.

Vezi detalii
28.11.2021

Programul de studiu și graficul de muncă solicitant - cea mai frecventă cauză ce stă la baza inactivismului civic al tinerilor

Pe data de 26 noiembrie curent, Centrul pentru Dezvoltare Educațională şi Comunitară (CDEC) a prezentat studiul “Tinerii și cetățenia activă în Moldova” în cadrul proiectului „REACH OUT – dezvoltarea cetățeniei active în rândul tinerilor la nivel local”, implementat cu suportul financiar din partea Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC).

Vezi detalii
19.11.2021

Broșură de prezentare a activităților comunitare desfășurate de tineri în raioanele de sud ale țării

În lunile mai – noiembrie 2021, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) a implementat proiectul „REACH OUT – dezvoltarea cetățeniei active în rândul tinerilor la nivel local”, în cadrul Programului de Granturi 2021 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC). În cadrul proiectului, s-au creat cinci grupuri de tineri în cinci raioane din sudul țării (Cahul, Cantemir, Comrat, Leova și Ștefan-Vodă). În luna iulie 2021, peste 30 de tineri au fost instruiți și capacitați în domeniul cetățeniei active și dezvoltării activismului civic la nivel local. Pentru a pune în practică cunoștințele obținute și informațiile însușite, tinerii au identificat unele probleme ale semenilor din localitățile de baștină și au demarat concepte de activități. Împreună cu Administrația Publică Locală APL, tinerii/ele au demonstrat potențialul lor de activiști civici, nivelul de implicare și participare semnificativă la nivel local prin organizarea și desfășurarea a 10 activități comunitare în localitățile de baștină în aceste raioane. În ordine cronologică, Vă prezentăm în broșură activitățile comunitare organizate în cadrul proiectului.

Vezi detalii
14.11.2021

Peste 200 de tineri/e din diferite raioane instruiți/te în domeniul alfabetizării mediatice

În primele două săptămâni ale lunii noiembrie 2021, programul de alfabetizare mediatică a ajuns în 7 raioane și la 225 de tineri, care au fost familiarizați cu specificul comunicării mass-media cu consumatorul de știri și mesajele transmise. Instruirea a fost desfășurată atât în format online, cât și față în față.

Vezi detalii
21.10.2021

Anunţ privind contractarea serviciilor de transport

Începând cu luna septembrie 2021, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) implementează proiectul “Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri”.

Vezi detalii
08.10.2021

Oportunitate pentru tineri de participare la instruirea în domeniul alfabetizării media

În luna octombrie curent, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) va organiza și desfășura primele seminare pentru tineri și organizațiile de tineret din țară la tema “Dezvoltarea competențelor de gândire critică și alfabetizare media”. Programul de alfabetizare media este desfășurat în cadrul proiectului “Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri”.

Vezi detalii
16.09.2021

Lansarea proiectului “Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri”, cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la București

Începând cu luna septembrie 2021, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) va implementa proiectul “Susținerea educației de alfabetizare mediatică pentru tineri”.

Vezi detalii
21.06.2021

CDEC anunță selectarea a doi cercetători sau a unei organizații pentru efectuarea studiului „Tinerii și cetățenia activă în Moldova”

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării (MECC) desfășoară proiectul „REACH OUT – dezvoltarea cetățeniei active în rândul tinerilor la nivel local”. Proiectul își propune să contribuie la creșterea nivelului de implicare al tinerilor/elor în viața comunitară locală din 5 raioane din sudul țării, prin promovarea activismului civic, încurajarea spiritului de colaborare/participare comunitară în localitățile de baștină, demonstrarea interesului față de procesul decizional local și îmbunătățirea comunicării dintre tineri/e și factorii de decizie.

Vezi detalii
15.05.2021

Eveniment de totalizare al proiectului All for Cantemir Youth Centre, finanțat de Uniunea Europeană

Pe 14 mai 2021, a fost desfășurat evenimentul final de totalizare a rezultatelor proiectului ”All for Cantemir Youth Centre/Crearea unui centru de tineret în raionul Cantemir”, implementat de Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC), parte a Proiectului “Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ERIM.

Vezi detalii
25.01.2021

S-a finalizat cu succes proiectul “Exersează-ți dreptul la vot - Informarea tinerilor alegători despre procesul electoral și procedura de vot”, implementat cu suportul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii

Centrul pentru Dezvoltare Educațională anunţă finalizarea proiectului „ Exersează-ți dreptul la vot - Informarea tinerilor alegători despre procesul electoral și procedura de vot”, implementat în perioada 1 august 2020 – 31 ianuarie 2021.

Vezi detalii
12.01.2021

Implicarea tinerilor/-elor în activitatea și în componența organelor electorale în cadrul Alegerilor Prezidențiale 2020

Încurajarea participării tinerilor la procesul electoral este esențială, dar ea trebuie susținută atât prin promovarea exercitării dreptului la vot, cât și prin implicarea directă în organizarea și desfășurarea alegerilor. Este foarte important ca tinerii să fie îndemnați să participe activ la alegeri nu doar în calitate de alegători/-oare, dar și în calitate de concurenți electorali sau candidați/-te, observatori sau membri în organele electorale.

Vezi detalii
12.01.2021

Impresiile și părerea participanților/-telor despre sesiunile de informare

Părerea tinerilor/-elor contează! ☝️Participanții/-tele de la sesiunile de informare desfășurate în toamna 2020, în perioada Alegerilor Prezidențiale, în cadrul proiectului “Exersează-ți dreptul la vot - Informarea tinerilor alegători despre procesul electoral și procedura de vot”, au prezentat unele impresii despre cele învățate, dar și păreri și frânturi de gânduri despre participarea la vot.

Vezi detalii
23.12.2020

Eveniment final de totalizare a rezultatelor în cadrul proiectului “Exersează-ți dreptul la vot - Informarea tinerilor alegători despre procesul electoral și procedura de vot”

Lideri comunitari, reprezentanți ai consiliilor raionale/locale de tineret și ai societății civile, parteneri și beneficiari ai proiectului s-au reunit online, la 22 decembrie curent, în cadrul unui eveniment de totalizare a rezultatelor obținute în urma activităților din toamna 2020, dar și pentru a împărtăși reușitele și experiențele acumulate în cadrul proiectului.

Vezi detalii
30.11.2020

Participarea tinerelor alegătoare la procesul electoral în cadrul alegerilor prezidențiale 2020

Atunci când femeile participă în alegeri în calitate de alegători, concurenți electorali, funcționari electorali sau reprezentanți ai partidelor politice, ele îşi exprimă direct propriile necesităţi şi interese. Participarea activă la vot a femeilor reflectă mai bine aspirația electoratului.

Vezi detalii
25.11.2020

Rata de participare a tinerilor în cadrul alegerilor prezidențiale 2020

După grupa de vârstă, distribuția tinerilor alegători cu vârsta între 18-25 de ani care au participat la vot pe 1 noiembrie 2020 a fost de 8,08%, iar în 15 noiembrie 2020 a crescut la 8,44%.

Vezi detalii
15.11.2020

Reguli de protecție pe care trebuie să le urmezi în ziua alegerilor prezidențiale

Ținând cont de starea epidemiologică din țară, precum și de obligația pozitivă a organelor de stat de a ocroti sănătatea publică și de a sprijini alegătorii să-și exercite dreptul la vot în circumstanțele existente, biroul electoral al secției de votare va asigura gratuit alegătorii cu câte o mască de protecție la intrare în incinta secției de votare în ziua alegerilor în vederea exercitării dreptului la vot în condiții de siguranță.

Vezi detalii
15.11.2020

15 noiembrie 2020 are loc turul II al alegerilor prezidențiale în Republica Moldova

Alegerile președintelui Republicii Moldova din noiembrie 2020 reprezintă cel de-al patrulea scrutin prezidențial de la declararea independenței. Pentru a fi declarat valabil, la scrutin trebuie să participe cel puțin 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale.

Vezi detalii
14.11.2020

Tinerii cu drept de vot care sunt în autoizolare sau prezintă simptome respiratorii asemănătoare celor de COVID-19 pot solicita urna mobilă la domiciliu pentru a-și exprima dreptul la vot

Tinerii alegători care sunt în autoizolare (pentru tratament la domiciliu, persoane revenite de peste hotare din zona roșie și cei care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute) își vor putea exercita dreptul la vot la locul aflării cu ajutorul urnei mobile, prin depunerea unei cereri la biroul electoral al secției de votare unde își are înregistrare la domiciliu/reședință alegătorul. Cererile pot fi depuse în scris sau în formă verbală (telefonic) inclusiv în ziua precedentă votării, dar și în ziua votării până la ora 15.00.

Vezi detalii
11.11.2020

Cum vor vota studenții și elevii în turul II al alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie 2020?

La turul II al alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020, studenții și elevii cu drept de vot, înmatriculați la instituții de învățământ într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reședință, pot vota în felul următor:

Vezi detalii
01.11.2020

Scrisoare deschisă # 5: Наша молодёжь не голосует из-за безответственности к своей стране, так как не видит в этом надобности.

Autor Valentin Chebac, soldat Brigada 3 Infaterie Motorizată din or. Cahul

Vezi detalii
01.11.2020

Astăzi, 1 noiembrie 2020, în Republica Moldova au loc alegeri prezidențiale.

Alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova se desfășoară o dată la 4 ani. Este al doilea scrutin când Președintele Republicii Moldova este ales prin vot direct de către cetățeni. Pentru validarea primului tur de scrutin este necesară participarea a cel puțin 1/3 din numărul cetățenilor înscriși în listele electorale, iar în cazul în care niciunul dintre candidați nu obține mai mult de 50% din voturi se organizează un al doilea tur.

Vezi detalii
01.11.2020

Scrisoare deschisă # 7: Mă simt incomod să aud că rata de participare a tinerilor la vot este joasă

Autor Cătălin Țurcanu, elev în clasa a XII-a, Liceul Teoretic Republican,, Ion Creangă" din mun. Bălți

Vezi detalii
31.10.2020

Spot video de motivare a tinerilor să participe la vot “Fă-ți datoria civică și votează!”

Pentru a informa și încuraja un număr cât mai mare de tineri alegători să participe la alegeri și să-și exerseze dreptul la vot, Centrul pentru Dezvoltare Educațională a pregătit un spot video prin care motivează tinerii alegători din Moldova să fie responsabili și să-și facă datoria civică de a ieși la vot.

Vezi detalii
31.10.2020

Scrisoare deschisă #9: Viaţa noastră este rezultatul alegerilor pe care le facem

Autor Cebotari Stasic, elev în Liceul “Mihai Eminescu” din or. Drochia

Vezi detalii
31.10.2020

Scrisoare deschisă #1: Tinerii sunt cei ce aduc prosperitate, noi idei și oferă țării posibilitatea de a deschide o nouă filă în viața politică

Autoare Cojocari Dumitrița, elevă în Liceul Teoretic “Ștefan cel Mare” din or. Drochia

Vezi detalii
31.10.2020

Scrisoare deschisă #2: Eroii suntem fiecare dintre noi și fiecare pas pe care îl facem ne definește viitorul.

Autoare Silvia Bogonovschi, Președinta Consiliului Municipal de Tineret Chișinău

Vezi detalii
31.10.2020

Scrisoare deschisă # 3: Motorul unei societăți prospere sunt tinerii.

Autoare Daniela Gudima, 25 ani, angajată.

Vezi detalii
31.10.2020

Scrisoare deschisă # 4: În ziua alegerilor, tu ești șeful cel mai mare, acel care decide direcția de dezvoltare

Autor Alexandru Sîrbu, 25 ani, angajat.

Vezi detalii
31.10.2020

Scrisoare deschisă # 8: Tinerii sunt colacul de salvare al acestei țări.

Autoare Cristina Lisnic, elevă în cadrul Colegiului "Mihai Eminescu" din or. Soroca

Vezi detalii
27.10.2020

A fost lansată prima broșură informativă dedicată tinerilor alegători în cadrul alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020

Centrul pentru Dezvoltare Educațională a lansat și prezentat broșura informativă dedicată tinerilor alegători din Republica Moldova “Participarea tinerilor/-elor alegători/-oare la procesul de votare: Ne implicăm azi în democrația de mâine!”. Broșura a fost prezentată într-un eveniment LIVE pe pagina de facebook a organizației cu participarea tinerilor lideri din diferite Consilii raionale de tineret.

Vezi detalii
23.10.2020

Scrisoare deschisă # 6: Totul este în mâinile noastre, schimbarea ne aparține!

Autor Buruian Gheorghe, 24 ani, bibliotecar în Penitenciarul nr.18 Brănești

Vezi detalii
30.09.2020

Tinerii/-ele alegători/-oare din Republica Moldova urmează să fie informați despre procesul electoral, procedura de vot și încurajați să participe activ la votare

A.O. “Centrul pentru Dezvoltare Educațională” a demarat activitățile proiectului “Exersează-ți dreptul la vot - Informarea tinerilor alegători despre procesul electoral și procedura de vot”.

Vezi detalii
30.09.2020

Activități de mobilizare civică și educație electorală pentru tinerii alegători din toată țara în contextul alegerilor prezidențiale

Centrul pentru Dezvoltare Educațională a demarat activitățile proiectului “Exersează-ți dreptul la vot - Informarea tinerilor alegători despre procesul electoral și procedura de vot”.

Vezi detalii