Prezentare

Asociația Obștească Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) 

A.O. Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) a fost fondat în anul 2017 și în acești ani s-a implicat activ în proiecte și inițiative ce au contribuit la  dezvoltarea culturii civice și implicare comunitară a locuitorilor din regiuni, inclusiv sensibilizarea și identificarea soluțiilor la problemele cu care se confruntă locuitorii, în special tinerii și adolescenții.CDEC a implementat cca 20 de proiecte, care s-au axat pe activități de informare, educație civică, instruire pe diverse subiecte de interes, implicare la procesul decizional, campanii de advocacy, dezvoltare comunitară și de infrastructură, cercetare și analiză. Printre proiectele implementate se numără proiecte ce au promovat comunicarea interetnică și toleranța în rândul elevilor, diminuarea și stoparea bullyingului/cyberbullyingului în școli, încurajarea participării tinerilor la procesul decizional local, sporirea alfabetizării mediatice, promovarea bunăstării copiilor, restabilirea terenurilor de sport vechi etc. În raionul Cantemir, CDEC a militat pentru crearea unui centru de tineret, ulterior prin parteneriate ne-am implicat în dezvoltarea cetățeniei active la nivel local în câteva raioane, iar acum ne propunem să ajungem în alte raioane prin organizarea unor activități cu impact în alte proiecte.

 

Misiune, viziune și obiectiv Misiunea CDEC este să punem umărul la dezvoltarea educațională și implicarea comunitară a locuitorilor din regiuni și zonele rurale. CDEC promovează beneficiile unei societăți locale incluzive și tolerante, subliniază avantajele unor administrații publice în care se implică în egală măsură femei și bărbați, încurajează locuitori aflați în dificultate să fie deschiși spre schimbare, promovează schimbul reciproc de idei între tineri și persoane în etate şi iniţiază acţiuni de educare a spiritului civic în rândul cetățenilor.

Viziunea CDEC este că suntem și vom continua să fim o organizație care aduce oportunități pentru dezvoltarea educațională și comunitară mai aproape de comunitățile locale, că suntem și vom continua să fim
recunoscuți pentru activități de promovare a activismului civic, inițiativelor sociale, livrarea de noi abilități pentru locuitori și formarea de viitori de lideri și lidere. Obiectivul nostru este să dezvoltăm şi să implementăm programe/proiecte pe diverse segmente care contribuie la dezvoltarea educațională și comunitară a viitorilor lideri locali și a celor care au dorința să fie cetățeni activi și promotori ai schimbării.

Motivul nostru este scânteia care ne împinge să îndeplinim fiecare sarcină cu dedicație și determinare, pentru că noi așa am gândit-o și am planificat-o, fără să ne-o impună cineva. Iubim să vedem materializat un gând pus pe hârtie.