Proiecte

Proiecte

Proiectul „REACH OUT – dezvoltarea cetățeniei active în rândul tinerilor la nivel local”, implementat de Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) în cadrul Programului de Granturi 2021 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației și Cercetării.

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării (MECC) a derulat în perioada mai – noiembrie 2021 proiectul „REACH OUT – dezvoltarea cetățeniei active în rândul tinerilor la nivel local”.

 

Proiectul a contribuit la creșterea nivelului de implicare al tinerilor/elor în viața comunitară locală din 5 raioane din sudul țării prin promovarea activismului civic și încurajarea spiritului de colaborare/participare comunitară locală. De asemenea, prezentul proiect a contribuit la sporirea dezvoltării cetățeniei active și a competențelor civice ale tinerilor/-elor prin implicarea în comunitățile de baștină, demonstrarea interesului față de procesul decizional local și îmbunătățirea comunicării dintre tineri/e și factorii de decizie.

 

Obiectivul general al proiectului a fost de a spori activismul civic în rândul tinerilor din regiunea de sud a țării prin instruirea și capacitarea a 30 de tinerii/-ele să manifeste activism civic în scopul îmbunătății comunităților de baștină. Prin servicii personalizate de mentorat, tinerii/ele vor fi
mobilizați să implementeze activități practice comunitare în localitățile lor, astfel ei/ele vor deveni inițiatori ai schimbării la nivel local.

 

Principalele rezultatele vizate prin implementarea activităților proiectului:

 • 30 de tineri/e vor fi instruiți și capacitați în domeniul cetățeniei active la nivel local și încurajării participării în viața publică în cadrul comunității de unde provin,
 • vor fi desfășurate cluburi de discuții cu tinerii/ele și influenceri/lideri comunitari activi, de tipul peer-to-peer learning, prin învățarea de la egal la egal și interacționarea directă,
 • vor fi dezvoltate și organizate activități comunitare utile de către tinerii/-ele instruiți și abilitați în localitățile lor,
 • va fi elaborat un studiu „Tinerii și cetățenia activă” de stabilire a nivelului de activism civic al tinerilor/-elor la nivel local și factorii care influențează implicarea acestora și lipsa activismului comunitar.

 

Grupul țintă este format din cel puțin 30 de tineri/e, cu vârsta cuprinsă între 16-30 de ani, care provin/locuiesc în raioanele Leova, Cantemir, Cahul, Ștefan-Vodă și mun. Comrat din sudul Republicii Moldova.

Proiectul ”Citizen engagement in community development addressing challenging environmental issues/ Implicarea cetățenilor în dezvoltarea comunității și a problemelor de mediu" finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC) se mândrește cu următoarele realizări:

 

- realizarea unei planificări de dezvoltare și durabilitate a comunității locale;

- crearea unui grup de acțiune locală în comuna Antonești;

- implicarea populației în activități educaționale referitor la protecția mediului și managementul deșeurilor

- marcarea străzilor cu plăcuțe stradale în satele Antonești și Leca;

- amenajarea izvorului din satul Leca;

- amenajarea unei zone de odihnă în satul Antonești.

Rezultatele obținute reprezință un pas important în dezvoltarea comunității și crearea condițiilor de viață mai bune pentru locuitori.

Proiectul “Exersează-ți dreptul la vot - Informarea tinerilor alegători despre procesul electoral și procedura de vot”, finanțat de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA a contribuit la sporirea culturii și educației electorale a peste 600 de tineri alegători din Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 de ani, amplificarea activismului civic și promovarea importanței exercitării dreptului la vot în rândul tinerilor, încurajarea participării tinerilor la alegeri, dar și creșterea gradului de încredere în organele responsabile de organizarea și desfășurarea alegerilor.

 

Proiectul a constat într-o serie de activități și produse interactive de informare și motivare a tinerilor, precum: sesiuni de informare online, spoturi video motivaționale, broșură de educație civică și electorală, mesaje video ale influencerilor din Moldova, concursuri de scrisori deschise, platformă online de informare și încurajare a activismului civic – toate au fost realizate cu scopul de a spori interesul tinerilor în procesul electoral și să participe la vot.  

 

Proiectul All for Cantemir Youth Centre/Crearea unui centru de tineret în raionul Cantemir”,parte a Proiectului “Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ERIM.

Acțiunile din 4 luni de activitate ale proiectului au fost direcționate în sprijinul tinerilor/-elor din raionul Cantemir de a desfășura o campanie amplă de advocacy prin care să promoveze și sensibilizeze locuitorii și Administrația publică locală (APL) despre necesitatea creării unui Centru de tineret în raion.

 

Principalele rezultate obținute în cadrul proiectului, după cum urmează:

 • 17 tineri/e activi/e civic din întreg raionul Cantemir familiarizați cu instrumentele și tehnicile unei campanii de advocacy,
 • 3 întâlniri informative și educative despre instrumentele și tehnicile moderne utilizate în campaniile de advocacy la nivel național,
 • 2 evenimente online despre obiectivele proiectului și problema lipsei unui spațiu prietenos tinerilor în raion,
 • organizarea a 3 flash-moburi cu scopul de a crește nivelul de conștientizare și sensibilizare a locuitorilor cu privire la absența unui centru de tineret,
 • distribuirea a 300 de pliante informative despre ce este un centru de tineret și importanța existenței acestuia și lipirea în locurile publice mai aglomerate a 100 stickere de vizibilitate,
 • realizarea a 7 Photo-voice-uri despre impactul și necesitatea de a exista un centru de tineret în raion,
 • întocmirea a 4 demersuri către APL și depurea acestora la secretariat,
 • 3 întâlniri cu factorii de decizie, cu președintele raionului, primarului orașului și reprezentanta pe tineret a Consiliului raional,
 • un reportaj video cu impresiile tinerilor implicați în campania de advocacy,
 • un plan strategic de acțiuni necesar pentru crearea și primele activități ale unui centru de tineret.