Proiecte

„Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional local”
31.05.2024
„Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional local”
Scopul proiectului este de a contribui la împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional din comunitățile locale și creșterea nivelului de participare a tinerilor în viața publică locală. Proiectul urmărește atingerea a două obiective: Obiectiv 1: Dezvoltarea și implementarea unui program de formare și implicare a tinerilor în deciziile la nivel local, pentru a spori participarea și implicarea lor în inițiativele comunitare. Obiectivul 2: Sporirea vizibilității CDEC prin optimizarea paginii web și a prezenței pe rețelele de socializare, și digitalizarea produsele de instruire elaborate de CDEC.
Detalii