Tinerii în discuții cu primarii despre problemele și necesitățile lor


mplicarea tinerilor în deciziile la nivel local începe cu organizarea unor discuții și întâlniri cu reprezentanții administrației publice locale (APL) și aleșii comunității. Pe acest principiu s-au bazat grupurile de inițiativă civică ale tinerilor din com. Antonești și Cania din raionul Cantemir, care au organizat primele întâlniri cu primarii din localitățile rurale unde trăiesc.

Tinerii au dat startul procesului de comunicare cu reprezentanții APL I prin a raporta concluziile și problemele discutate în cadrul Cafenelelor de Implicare Publică, au adus la cunoștință rezultatele sondajului cu top probleme stringente și au venit cu primele soluții a acestor bariere și dezvoltarea unor servicii publice absente pentru tineri.

Ion Isac, primarul com. Antonești, raionul Cantemir: “Tinerii reprezintă viitorul societății și pentru o societate prosperă avem nevoie de tineri informați și implicați în procesele decizionale, cât și să ne informeze cu ce probleme se confruntă. Mă bucur că acest proiect implică tinerii din comunitatea noastră, să își spună nevoie și să propună soluții. Am discutat cu tinerii și prin cele prezentate de ei, am identificat unele necesități care deja imi propun să le soluționez”.

Pentru o bună guvernare locală cu tinerii, e necesar să fie creată o platformă de dialog între tânăra generație și reprezentanții APL. Această activitate este utilă pentru a consolida dialogul cu reprezentanții APL, a aborda provocările și a atenționa despre includerea acestor aspecte la elaborarea componentei de tineret din planurile strategice ale administrației locale și planificarea bugetară pentru tineret a anului 2024.

Dan Cociu, participant: “Mă bucur că suntem încurajați să ne spunem părerile, necesitățile noastre și să ne implicăm în dezvoltarea localității. În acest mod vom reuși să ne bucurăm și să ne dezvoltăm acolo unde trăim. Prezența noastră în primărie m-a făcut să mă simt important și din discuțiile cu dnul primar am înțeles ca avem susținere”.

Începând cu anul 2024, grupurile de inițiativă civică ale tinerilor din raionul Cantemir și Leova vor organiza cel puțin 8 discuții și consultări cu reprezentanții APL/consilieri locali, vor participa la unele ședințe ale consiliilor locale și/sau consultări publice, pentru a cunoaște cum pot colabora cu APL și să-și facă vocea auzită despre problemele cu care se confruntă.

Proiectul „Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional local” este desfășurat de Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană.
Proiectul își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor.
Mai multe informații despre proiect și activități: www.tdh.md/MYCS

Acest material a fost produs de CDEC și este în totalitate responsabilitatea acesteia.